โครงการ E-ring Road Bridge

รายละเอียดโครงการ

ออกแบบอุปกรณ์สร้างสะพานประเภท Bridge Builder รวมถึงการให้บริการด้าน Engineering Service

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : Daewoo E&C

สถานที่ : ประเทศการ์ต้า