W TEAM WHO WE ARE Read More เราให้บริการทางด้านการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ให้บริการครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน SERVICES SCOPE OF Read More ความพร้อมในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านบุคลากรที่มีความชำนาญ เครื่องมือเครื่องจักที่เพียงพอ ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จำกัด

W TEAM

เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2563 ให้บริการทางด้านการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ให้บริการครอบคลุมทั้งภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน

EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการบริหาร

SCOPE OF

SERVICES

งานรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

W TEAM ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และ งานโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ แบบครบวงจร

เป้าหมายด้าน Quality & Time

การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นเป้าหมายหลักที่ต้้องมีการควบคุม ทั้งในด้านความมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานวิศวกรรม และ ความสวยงามตามการออกแบบ ดำเนินการตามแผนข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลา และ งบประมาณที่กำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย

เทคโนโลยีการบริการที่ทันสมัย

W TEAM ใช้เครื่องจักรในการดำเนินงานก่อสร้าง ทั้งลดระยะเวลา และ มีความปลอดภัยสูง เช่น ทาวเวอร์เครน รถโมบายเครน รถแทรกเตอร์ รถขุดตัก รถเกลี่ย เครื่องตอกเสาเข็ม ปั้นจั่น ลิฟต์ รถบรรทุก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การก่อสร้างสและสการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

CONSTRUCTION MACHINERY

เครื่องจักรก่อสร้าง

ทาวเวอร์เครนบูมกระดก

8   TON  5  ตัว
10 TON  5  ตัว

ทาวเวอร์เครน

4   TON  4    ตัว
5   TON  5    ตัว
8   TON  10  ตัว

ทาวเวอร์เครน

25   TON  3  คัน

รถบดสั่นสะเทือน

ยี่ห้อ SAKAI
รุ่น SV520D    10    TON  1 คัน
รุ่น SV520DF  12    TON  1 คัน
รุ่น SV900DV  19.7 TON  1 คัน

รถบดล้อยาง

ยี่ห้อ SAKAI
รุ่น    TZ700   7  ล้อ 1 คัน
ยี่ห้อ WATANABE
รุ่น    WP902  9  ล้อ 1 คัน

รถบดล้อเหล็ก

8   TON  1  คัน

รถแบคโฮ (บูมยาว)

ยี่ห้อ KOBELCO
รุ่น  SK210  155 แรงม้า  1 คัน

รถแบคโฮ

ยี่ห้อ KOBELCO
รุ่น  SK200-10 153 แรงม้า 2 คัน

รถเกรดดิน

ยี่ห้อ CATTERPILLA
รุ่น  140H 165 แรงม้า 2 คัน

รถบรรทุกเทท้าย

10  ล้อ  6  คัน

รถบรรทุก

6  ล้อ  1  คัน

รถบรรทุกน้ำ

6,000    ลิตร  2  คัน
15,000  ลิตร  2  คัน

TEAM'S EXPERIENCE

ประสบการณ์ของทีม