โครงการสร้าง Interchange ถนนสายแยก ทางหลวง หมายเลข 33 ผ่านแดนบ้านคลองลึก

รายละเอียดโครงการ

งานระบบ Post-tension จัดหา และ ติดตั้ง Disc Bearing และ Expansion Joint

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ : จังหวัดปราจีนบุรี