โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง

รายละเอียดโครงการ

งานติดตั้งชิ้นส่วนเสาคอนกรีตสำเร็จรูป (Erection) งานระบบ Post-tension และ การติดตั้ง PT-bar

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดสมุทรปราการ