โครงการรถไฟทางคู่ช่วง ชุมทางจิระ-ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

• งานจัดหา และ ติดตั้ง Expansion Joint ความยาวรวม 10,400 เมตร บนสะพานข้ามแยก และ สะพานกลับรถ
• งานออกแบบและผลิต Pier Formwork

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น