โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท (อรัญประเทศ-ปอยเปต)

รายละเอียดโครงการ

ออกแบบ และ ผลิตอุปกรณ์สร้างสะพานประเภท Bridge Builder

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

สถานที่ : จังหวัดสระแก้ว และ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา