โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมือง อุดรธานี

รายละเอียดโครงการ

• งานระบบ Post-tension พื้น Top deck เหนืออุโมงค์ทางลอด
• งานออกแบบ ผลิต และ Operate อุปกรณ์สร้างสะพาน Bridge Builder
• งานออกแบบและผลิต Pier Formwork และ Hammer Head Formwork

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

สถานที่ : จังหวัดอุดรธานี